+420 602 651 501 obchod@provereny-pozemek.cz

CERTIFIKACE NEMOVITOSTI - PROVĚŘENÝ POZEMEK

 • Prověření pozemku pro kupující – nekupujte zajíce v pytli
 • Prověření pozemku pro prodávající - poznejte reálnou hodnotu svého majetku
 • Prověření pozemku pro zprostředkovatele – zjistěte možnosti zvýšení hodnoty majetku svých zákazníků
 • Prověření pozemku pro stavebníky a developery – ověřte si, zda je nabízený stavební pozemek použitelný pro Váš stavební záměr
 • Prověření pozemku pro investory – odhalte skryté hodnoty Vaší investice

Prověření pozemku pro kupující

 • Kontrola souladu s územním plánem
 • Posouzení technické proveditelnosti s ohledem na odstupové vzdálenosti
 • Zjištění stávajících inženýrských sítí a vyjádření jejich správců
 • Zjištění ochranných pásem s omezujícím vlivem na využití pozemku
 • Zjištění možného zdroje hluku a doporučení certifikovaného měření
 • Zjištění bonity pozemku před vynětím ze ZPF
 • Prověření zemědělské činnosti na pozemku v informačním systému evidence zemědělské půdy
 • Zjištění rozsahu a definice věcných břemen
 • Kontrola právního a faktického přístupu na pozemek
 • Doporučení cenové hladiny kupní ceny podle cenových map

Prověření pozemku pro prodávající

 • Návrh doporučené prodejní ceny s ohledem na cenové mapy
 • Zjištění stávajících inženýrských sítí a vyjádření jejich správců
 • Ověření dostupnosti inženýrských sítí
 • Zjištění ochranných pásem s omezujícím vlivem na využití pozemku
 • Zjištění možné zdroje hluku a doporučení certifikovaného měření
 • Zjištění bonity pozemku před vynětím ze ZPF
 • Doporučení možností využití s ohledem na regulativy územního plánu
 • Kontrola věcných břemen a prověření zemědělské činnosti

Prověření pozemku pro realitní zprostředkovatele

 • Zjištění stávajících inženýrských sítí a vyjádření jejich správců
 • Ověření dostupnosti inženýrských sítí
 • Zjištění ochranných pásem s omezujícím vlivem na využití pozemku
 • Zjištění možné zdroje hluku a doporučení certifikovaného měření
 • Zjištění bonity pozemku před vynětím ze ZPF
 • Doporučení možností využití s ohledem na regulativy územního plánu
 • Kontrola věcných břemen a prověření zemědělské činnosti
 • Zprostředkování spolupráce s developery
 • Návrh zhodnocení pozemku přípravou podkladů pro projektovou dokumentaci a zastavovcaí studie

Prověření pozemku pro stavebníky a developery

 • Zjištění stávajících inženýrských sítí a vyjádření jejich správců
 • Ověření dostupnosti inženýrských sítí
 • Zjištění ochranných pásem s omezujícím vlivem na využití pozemku
 • Zjištění možného zdroje hluku a doporučení certifikovaného měření
 • Zjištění bonity pozemku před vynětím ze ZPF
 • Kontrola souladu s územním plánem
 • Kontrola věcných břemen a prověření zemědělské činnosti
 • Zprostředkování spolupráce s developery
 • Zajištění průzkumu k projektové přípravě projektové dokumentace (měření radonu, geologický a hydrogeologický průzkum, měření hluku)

Prověření pozemku pro investory

 • Návrh doporučené prodejní ceny s ohledem na cenové mapy
 • Zjištění stávajících inženýrských sítí a vyjádření jejich správců
 • Ověření dostupnosti inženýrských sítí
 • Zjištění ochranných pásem s omezujícím vlivem na využití pozemku
 • Zjištění možné zdroje hluku a doporučení certifikovaného měření
 • Zjištění bonity pozemku před vynětím ze ZPF
 • Doporučení možností využití s ohledem na regulativy územního plánu
 • Kontrola věcných břemen a prověření zemědělské činnosti

ZADÁNÍ POPTÁVKY

Odesláním poptávky se nezavazujete k odběru žádné služby, ani platbě. Na základě Vaší poptávky vyhodnotíme podklady a zašleme Vám nabídku s rozsahem služeb, které můžeme poskytnout a cenu.

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, Radek Beneš, IČ: 44446519, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránce www.provereny-pozemek.cz, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@provereny-pozemek.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky.

Kontaktní informace

Adresa

Klumparova 607, Hradec Králové

E-mail

obchod@provereny-pozemek.cz

Telefon

+420 602 651 501
213 213 204

Další informace

IČ: 44446519

 © 2019 Prověřený pozemek I Design by doodpha