Kdo je

Radek Beneš

Posuzováním pozemků vhodných pro výstavbu bytových a rodinných domů se zabývám od roku 2003, kdy jsem pracoval pro developerskou divizi stavební firmy CANABA.

Od roku 2017 spolupracuji s individuálními stavebníky a developery při přípravě stavebních záměrů. Podílel jsem se na výstavbě více než 50ti bytových a 240ti rodinných domů, jedné mateřské školky a veškeré potřebné infrastruktury, tj. komunikací, plynovodů, vodovodů a kanalizací, veřejných osvětlení a elektrických i sdělovacích kabelů.

Od roku 2018 jsem certifikovaným specialistou na prověřování nemovitostí s oprávněním poskytovat služby odborné certifikace technického stavu nemovitostí a vyhotovení technické zprávy, včetně průkazu energetické náročnosti budov.

Každému stavebnímu záměru, ať už se jedná o samostatný rodinný dům nebo nové sídliště, předchází podrobný průzkum a posouzení pozemku z mnoha hledisek – obchodní potenciál lokality, technický stav a dostupnost inženýrských sítí, průchodnost komunikací, soulad záměru s územním plánem, věcná břemena, bonita půdy v zemědělském půdním fondu, zdroj pitné vody a možnost odvádění dešťové vody, křížení existujících sítí, umístění sdělovacích kabelů a bezdrátových spojů.

Během své praxe jsem viděl pozemky, které byly, bez přehánění, zadarmo drahé. Řešení technických komplikací s dostupností inženýrských sítí mohou násobně převyšovat kupní cenu pozemku, což jinak jednoduchý stavební záměr ekonomicky zcela znemožní. Je však škoda, pokud to stavebník zjistí až „na vlastní kůži a peněženku“.

Samostatnou a neméně důležitou součástí prověřování každé nemovitosti je její právní stav. Základní informace poskytované bezplatným nahlížením do katastru nemovitostí formou textového záznamu jsou pouze vodítkem, avšak důkladné prostudování smluv uložených ve sbírce listin příslušného katastrálního úřadu je nutnou součástí každé prověrky, a to nejen u pozemků.

Zadejte poptávku

Odesláním poptávky se nezavazujete k odběru žádné služby, ani platbě. Na základě Vaší poptávky vyhodnotíme podklady a zašleme Vám nabídku s rozsahem služeb, které můžeme poskytnout a cenu.